Meer voelen is beter verstaan!

Over lichaamssignalen en grenzen.

Als haptotherapeut breng ik de ander weer meer in contact met zijn lichaam, zijn gevoelens en alles wat daarin te beleven valt.

Want in je lijf dienen je behoeftes, gevoelens en grenzen zich aan.
Het voelen loopt in principe op het denken vooruit maar als het hoofd eenmaal aangaat dan kan dat het gevoelde volledig naar de achtergrond brengen. Omdat we ons dan meer richten op wat moet of wat hoort of op wat we denken dat de bedoeling is.

Als baby ben je heel voelend aanwezig.

Je bent dan nog heel puur en primair in het afstemmen op je behoeftes en je uit je daar voortdurend in ( door te huilen, te kirren etc.) om dat je zelf nog weinig kan.
In de loop van je leventje leer je om allerlei redenen dit behoorlijk af.
Al was het maar omdat je als volwassen iemand niet kan gaan liggen brullen in een supermarkt omdat je je zin niet krijgt. Of omdat als je eerder in je leven je behoeftes aangaf er niemand echt naar luisterde etc.
Je zou kunnen zeggen dat we als voelers worden geboren en tot denkers worden gemaakt…

We leren dus onze behoeftes en emoties te beheersen.

Dit doen we door ze te negeren, te bagatelliseren, te verdringen, te ontkennen, te projecteren enzovoorts.
Dit gaat vaak op een onbewust niveau en is dus al gebeurd voor je er erg in hebt.
Dit je beheersen is enerzijds dus nodig om te functioneren in je (volwassen) leven en en dus functioneel. Anderzijds kan het je beheersen je behoorlijk in de weg gaan zitten en averechts werken.
Ik werk met mijn cliënten toe naar het bewust maken van en in beheer hebben van je gevoelens, je behoeftes en je emoties.

Grenzen voelen

Ons lijf spreekt een taal, het zendt allerlei signalen uit, vaak heel subtiel soms minder subtiel; als je ze al een poos niet zo veel aandacht hebt gegeven. Vergelijk het met een pannetje melk op het vuur. Gedurende het aan de kook brengen zijn er allerlei veranderingen in de melk gaande, noem dit tussenstapjes, tot dat de melk uiteindelijk overkookt. Als je dan pas aandacht hebt voor de melk ben je te laat en is het een zootje geworden. Zo werkt het in je lijf ook, dat geeft allerlei tussenstapjes aan d.m.v subtiele signalen maar negeer je die dan moet het signaal steeds groter worden tot bijvoorbeeld pijn en dat je dan denkt, au dat doet zeer.
Zicht krijgen op die tussenstapjes en ze leren aanvoelen is één van de mooie aspecten van mijn werk.

Je leert dus je innerlijk kompas te verstaan zodat je kan bijsturen, kan afremmen, kan stoppen etc. Daar waar dat nodig is.

  • Hoe voel je grenzen aan?
  • Waar in je lijf voel je dat?
  • Ben je op tijd of laat je te oplopen tot het niet meer gaat.
  • En als laatste laat je dan ook van je horen; maak je jezelf kenbaar en hoe doe je dit?

Wil je hier meer over weten?

Ik vertel je er graag meer over. Neem dan contact met mij op.

Zomergemijmer

Zo aan het eind van augustus kijk ik met plezier teug naar de zomer tot nu toe. Voor mij zijn de zomermaanden waarin veel cliënten op vakantie gaan en ikzelf ook wat korte vakanties heb gehad, toch ook een periode van:
Bezinning, de zintuigen en zin in van alles en niks.

Ik vind het werken in deze zomermaanden extra fijn
, net zoals ik de vrijdag altijd een hele fijne dag vind om te werken. Iedereen, inclusief mezelf, lijkt in een zachter gemoed met iets meer een lay-back houding. Werken met een beetje een vakantiegevoel, zoiets. Soms is zeggen wat je voelt en werkelijk bedoelt best lastig. Ik heb een spreuk van Toon Hermans in mijn behandelkamer hangen: ‘Ik word er wel eens mismoedig van dat, wat ik voel, niet zeggen kan’.

Daar waar het andere jaren wel eens rustiger was in de zomermaanden heb ik dit keer juist veel nieuwe aanmeldingen gehad, wat altijd fijn is, temeer omdat ze vanuit allerlei verschillende hoeken kwamen.

Naast het werken waren er ook veel mijmermomenten:
Zittend in mijn zitzak op het balkon, hangend in de hangmat, lopend langs de zee met mijn voeten in het water. Ik kijk dan terug naar wat het werkjaar tot nu gebracht heeft en waar ik tevreden mee ben, wat anders en of beter kan en waar ik me de komende tijd op ga richten.

Om met dat laatste te beginnen:
– Meer actief zijn in de sociale media en onderzoeken of het mij past en energie gaat geven en wat het mijn praktijk kan brengen. Ik geef mezelf tot de kerst en ga dan evalueren.
– Ook ga ik me meer bekwamen in de EMDR, waar ik in dit voorjaar een 4-daagse scholing in heb gevolgd. Door er meer mee te oefen in mijn oefengroep, er over te praten en uit te wisselen hoop ik me dit eigen te maken op een manier die van toegevoegde waarde is voor mijn werk als haptotherapeut.

Waar ik tevreden over was en ook na de zomer mee door ga:

* De workshop voor ‘oud’-cliënten; ‘Het voelen voeden’. Ik ben daar in september 2013 mee begonnen en heb zelf oud-cliënten uitgenodigd om hier aan deel te nemen. Het betreft groepjes van 4 a 5 cliënten die met elkaar op een relaxte en ongedwongen manier stil staan bij: Wat beleef ik, waar voel ik dat in mijn lijf, wat vertelt me dat en wat moet ik er mee. Daar waar dat wenselijk is kan er wat over gedeeld worden maar dat hoeft niet (het is geen praat- of therapiegroep).
Diegene die dit leest en eerder bij mij therapie heeft gehad en interesse heeft kan zich bij mij melden. Wees welkom!

* Zelf mijn website bijwerken en bijhouden en dus zo nu en dan bloggen. Tot nu toe stel ik het wel eens uit en kom ik obstakels tegen in de uitvoering. Ik ben nu eenmaal niet van de computergeneratie en heb van mijn moeder wel wat ‘apparatenangst’ mee gekregen… maar ik wil het de komende tijd vaker doen waardoor het makkelijker gaat worden.

* Blijven acquireren. Ik kwam er met ‘mijn’ coach achter dat ik iemand ben die plezier heeft in contact maken, nieuwe ontmoetingen aangaan en graag met andere hulpverleners over mijn vak praat. Het houdt me zelf scherp en fris.

En als laatste, wat beter kan:
Minder vaak mijn mail bekijken en beantwoorden.
Timemanagement.

Bij dit alles laat ik me leiden door hoe het voelt en gebruik ik mijn gezonde verstand waardoor ik goed kan bepalen of het mij en mijn praktijk werkelijk past en goed doet.

In de Ode, juni 2012

Nog nieuw nieuws!
Ik sta in de Ode van juni 2012.
Daarin staat een artikel met de titel: hebben wij contact?
Gaat over het belang van aanraken en aangeraakt worden en daarin word ik genoemd.
Ik ben daarvoor telefonisch geinterviewd en ik kan me grotendeels verbinden met de tekst die ze naar aanleiding van dit interview geschreven heeft.
Ze heeft m.i. iets wezenlijks weggelaten en dat is dat het niet alleen gaat om contact met je eigen lijf en gevoelens maar juist ook over het contact van jou met de buitenwereld.
Haptotherapie is een mensgerichte therapie die over de contactfenomenen gaat in het individu zelf en tussen het ik en de ander.
Het overigens een heel aardig blad dus de moeite waard om te lezen.

In het NRC Dagblad, 2008

Al weer 2 jaar geleden werd ik benaderd door een journalist van het NRC, zij waren bezig een artikel te schrijven over therapien en begeleidingsvormen die mensen kunnen helpen als ze overbelast zijn. Het betrof een bijlage van het NRC met als thema; werkstress en niet in balans zijn van werk en prive. De journalist had mijn naam doorgekregen en ik wilde daar graag aan meewerken.
Ik vind het altijd leuk over mijn vak en de mogelijkheden te praten en daarover van gedachten te wisselen.
Tevens leek het mij een mooi middel mijn vak onder de aandacht te brengen.
Hieronder kunt u dat deel van het artikel lezen.