Systemische opstellingsmiddagen

Ik geef in 2023 geen systemische opetellingsmiddagen meer.

Mijn compagnon/ co-therapeut, met wie ik de afgelopen jaren deze middagen verzorgde, zal dit najaar deze middagen wel op de agenda zetten!

Kijk op zijn site en of neem contact met hem op: www.florianstadler.nl

 

Goede andere collega’s die dit soort middagen of dagen organiseren:

Elly te Brake en William Wilson, Martin de Jong.