Systemische opstelling

Systemische opstellingen worden door mij niet meer gegeven. Kijk hiervoor op de site van Florian Stadler.

In je leven ben je niet alleen. In ieder geval heb je ouders en opvoeders. Daarnaast mogelijk broers, zussen, vrienden of een partner. Al die mensen om je heen beïnvloeden je. En jij reageert daarop, ook al ben je je daar niet altijd van bewust. Dit heeft invloed op wie je bent. Een familieopstelling kijkt naar lijntjes in je leven. Je krijgt meer zicht op hoe jij geworden bent wie je bent, wat je eigenlijke plek in de familie is, waar je tegenaan loopt of waar je kwaliteiten liggen. Ook helpt een opstelling je te zien waarom je steeds tegen dezelfde dingen aanloopt.

Een opstelling kan gaan over allerlei uiteenlopende levensvragen of thema’s die je in een nieuw daglicht wilt stellen of waarin je wilt groeien.

Hoe werkt een systemische opstelling?

Je kiest deelnemers uit de groep als representant voor belangrijke leden van je familie, andere personen of thema’s in je leven. Vervolgens plaatst je deze representanten intuïtief ten opzichte van elkaar. Dit kan al eerste verrassingen en inzichten opleveren.

Dan gebeurt er iets opmerkelijks en wonderlijks, waar we geen echte verklaring voor hebben: de representanten voelen zich als de werkelijke familieleden ten opzichte van elkaar, zonder dat ze iets van hen weten. Soms krijgen ze zelfs hun symptomen, ze krijgen bijvoorbeeld ineens ademhalingsproblemen en spreken op dezelfde wijze en met dezelfde woordkeus. Ze stappen als het ware in het energetische veld van de opgestelde familie.

Samen met mij als begeleider ga je je vraag onderzoeken. Door de opstelling kun je inzichten en antwoorden krijgen.

Deze manier van werken werkt langer door. Pas over een tijdje zul je merken hoeveel invloed de opstelling op je leven heeft.

Welke problemen kunnen met een opstelling worden onderzocht?

Een opstelling kan verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die worstelen met vragen over terugkerende angsten, verslavingen, moeite om vriendschappen of relaties goed te houden, relaties met een partner, patronen die steeds terugkomen, vragen over je eigen leven, ruzies, stress, ongemak, onzekerheid, twijfel over de te nemen route, opvoedingsproblemen, omgaan met moeilijkheden, zoals ziektes, problemen tussen broers en zussen, ouders, kinderen of andere personen in de familie, overspannenheid, somberheid, moeite met verandering, een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in de privé- of werksituatie.

Kortom, een breed scala aan issues en vragen kunnen onderzocht worden met een opstelling.

Eerst een keer kennis maken met een opstelling?

Dan kun je als representant meedoen. Je kunt dan worden gevraagd iemand te representeren. Je brengt dan zelf geen eigen onderzoeksvraag in. Ook kun je alleen komen kijken. Alleen al kijken naar een opstelling van de familie van iemand anders wordt als indrukwekkend ervaren.

Tarieven

Inclusief thee, koffie, water en sap.

  • Breng je een vraag in, dan zijn de kosten 110 euro.
  • Breng je geen vraag in, maar neem je deel als representant dan zijn de kosten 45 euro.

Heb je interesse in een systemische opstelling?

De bijeenkomsten zijn op mijn locatie in Amsterdam.
Ik vertel je er graag meer over. Neem contact met mij op.

Systemische opstellingen, familie opstellingen, Amsterdam

Mijn Systemisch werk

Ik heb onlangs met een opstellingsmiddag van Gertrud en Florian meegedaan als afsluiting van het therapietraject wat ik bij haar gevolgd heb en de kwartjes vielen nog dieper op hun plek. Wat een bijzondere ervaring.

De opstelling met representanten waaraan ik een poos geleden bij Gertrud en Florian deelnam is nog aan het nasudderen, want ik zag laatst mijn familie weer op een feestje en ik was in staat me net iets anders te gedragen, minder aangepast.