Systemisch werk

De basis van het Systemisch werk en het gedachtegoed is dat je vorming als mens zijn grond heeft in het familiesysteem waar je uit vandaan komt en de generaties daarvoor.

Misschien aardig om uit te leggen wat een systeem eigenlijk is, binnen de context van therapeutisch werk.

We spreken van een systeem als er meer dan 1 deelnemer is en er onderlinge samenhang of betrokkenheid is. Dus een familie of gezin, een werkteam of sportclub, maar ook een relatie met een partner of een vriendenkring. Door de onderlinge samenhang en omgang met elkaar is er een dynamiek, een invloed op elkaar en dus ook een systemisch patroon of functioneren.

Binnen al deze systemen kun je niet helpende of terugkerende vervelende patronen tegenkomen die het onderzoeken waard zijn en dus vaak zijn oorsprong kent in het gezin van herkomst.

Een goed en redelijk populair boek hierover is: “de fontein” van Els van Stein. Een citaat hieruit: “Er lijkt een onzichtbare onderstroom te bestaan, die van wezenlijke invloed is op je handelen, je functioneren en je welzijn in zowel je privéleven als in de maatschappij”

Wat Els hier beschrijft, wat zij een onzichtbare onderstroom noemt, is dat het dan gaat over herhalende hardnekkige patronen en gedragingen van jezelf. Waarvan je vaak al weet dat dat niet het antwoord is wat je te geven hebt maar dat je er steeds weer in verzeild raakt.

Bij dit soort onderstromen gaat het dus vaak over zaken die uit het familiesysteem komen. Het kan gaan over doorgegeven schuld of schaamte of een niet genomen rouw waardoor dit doorwerkt in het gezin en verder.

Een voorbeeld uit mijn eigen familiesysteem: Doorgegeven opoffering aan de vrouwenkant van mijn familie en voorgaande generaties waar ik vervolgens ook weer de neiging toe had. Doordat ik het bewust ben geworden en werk heb gemaakt om dit te doorbreken, merk ik dat ik steeds minder vatbaar ben voor het leed en de pijn van een ander en kan ik meer voor mezelf kiezen en minder in opoffering terecht komen.

Dus Systemisch Werk:

  • Geeft je inzicht in de complexe dynamiek van je systeem van herkomst en de invloed op jouw leven
  • Kan je helpen dat wat je overgedragen hebt gekregen van je systeem, terug te geven of ervan los te komen
  • Zodat je je handen weer vrij hebt om jouw lot te dragen en jouw pad te gaan

Meer weten?

Neem contact met mij op voor meer informatie.

systemisch-werk-gertrud-van-beekveld-amsterdam

Mijn Systemisch werk:

Ik heb niet eerder zo doorvoeld hoe groot de invloed van mijn gezin van herkomst is geweest op mijn vorming. Door de opstellingsoefeningen bij Gertrud in de praktijk ben ik gaan inzien hoe ik de vrouw van mijn vader werd en niet kind heb kunen zijn, waardoor ik me te vaak veel te verantwoordelijk voelde.