Systemische werken en Eros in begeleidingswerk

Ik heb de opleiding Systemische werken en Eros in begeleidingswerk bij Phoenix met succes afgelopen zomer afgerond.
Dit is een opleiding waarin ik nog meer geleerd heb over het belang van het gezin van herkomst en de rol die generaties er voorafgaand spelen in je verdere leven. D.w. z; Over hoe je gezin waarin je geboren bent en bent grootgebracht je vormt en je persoonlijke ontwikkeling beïnvloed. De opleiding leert je hoe dit in de 1 op 1 praktijk toe te passen en hoe dat via familie opstellingen te doen.
Tevens heb ik daar kennis en kunde opgedaan tav dat opgedane trauma’s in je eigen systeem gaan zitten en bijv overdreven loyaliteitsgevoelens geven of emotionele verstrikkingen geven. Ik heb daar allerlei interventies geleerd t.a.v hoe dit inzichtelijk te maken aan mijn cliënten en hoe deze toegeëigende gevoelens en krachten van het systeem van ooit weer terug te geven daar waar ze thuishoren om zo de weg meer vrij te maken om hun eigen pad te gaan.

Wil je meer informatie over de familie opstellingen die ik ben gaan geven na het afronden van de opleiding

Ik geef deze familie opstellingen met Florian Stadler, hij was een klasgenoot en tevens intervisie genoot. Hij is coach en consultant en ondersteunt mensen bij hun persoonlijke ontwikkeling en groei.

Wat zijn familieopstellingen?

In je leven ben je niet alleen. In ieder geval heb je ouders en opvoeders. Daarnaast mogelijk broers, zussen, vrienden of een partner. Al die mensen om je heen beïnvloeden je. En jij reageert daarop, ook al ben je je daar niet altijd van bewust. Dit heeft invloed op wie je bent. Een familieopstelling kijkt naar lijntjes in je leven. Je krijgt meer zicht op hoe jij geworden bent wie je bent, wat je eigenlijke plek in de familie is, waar je tegenaan loopt of waar je kwaliteiten liggen. Ook helpt een opstelling je te zien waarom je steeds tegen dezelfde dingen aanloopt.

Een opstelling kan gaan over allerlei uiteenlopende levensvragen of thema’s die je in een nieuw daglicht wilt stellen of waarin je wilt groeien.

Hoe werken familieopstellingen?

Je kiest deelnemers uit de groep als representant voor belangrijke leden van je familie of andere personen en plaatst ze volgens intuïtief in relatie tot elkaar in de ruimte. Dit kan al eerste verrassingen en inzichten opleveren.
Vervolgens gebeurt er iets opmerkelijks en wonderlijks, waar we geen echte verklaring voor hebben: de representanten voelen zich als de werkelijke familieleden ten opzichte van elkaar, zonder dat ze iets van hen weten. Soms krijgen ze zelfs hun symptomen, ze krijgen bijvoorbeeld ineens ademhalingsproblemen en spreken op dezelfde wijze en met dezelfde woordkeus. Ze stappen als het ware in het energetische veld van de opgestelde familie.

Samen met mij als begeleider ga je de opstelling onderzoeken. Zo kun je inzichten en antwoorden krijgen. Of je vindt een vraag die je later verder kunt gaan onderzoeken.

Deze manier van werken werkt langer door. Pas over een tijdje zult je merken hoe veel invloed de opstelling op je leven heeft.

Welke problemen kunnen door familieopstellingen worden onderzocht?

Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die worstelen met vragen over terugkerende angsten, verslaving, stoppen met roken/drinken/gamen, moeite om relaties buiten je echtelijke relatie goed te houden, relaties met een partner, patronen die steeds terugkomen, vragen over je eigen leven, ruzies, stress, ongemak, onzekerheid, twijfel over de te nemen route, opvoedingsproblemen, omgaan met moeilijkheden, zoals ziektes, problemen tussen broers en zussen, ouders , kinderen of andere personen in de familie, overspannenheid, somberheid, moeite met verandering, een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds vastlopen in prive- of werksituatie.

Alle problemen dus die je in het hier en nu tegenkomt en verstikkingen, blokkades en angsten weergeven.

Ben je geïnteresseerd in familieopstellingen?

Geef aan mij door welke datum je kunt, mogelijk zijn er meerdere tijden wanneer je kunt dan kun je naast je voorkeur nog toe data opgeven, en of je dan een vraag in wilt brengen of je opgeeft als representant.

De bijeenkomsten zijn in Amsterdam.

Als je een vraag gaat inbrengen zijn de kosten 100 euro (inclusief thee en koffie, water en sap).
Wil je liever (eerst) kennis maken met het fenomeen familieopstellingen?
Dan kun je als representant meedoen. Je kunt dan worden gevraagd iemand te representeren. Je brengt dus zelf geen eigen onderzoeksvraag in. Ook kun je alleen komen kijken. Alleen al kijken naar een opstelling van iemand anders’
familie wordt als indrukwekkend ervaren.

Als je zelf geen vraag gaat inbrengen zijn de kosten 25 euro (inclusief thee en koffie, water en sap). Komende data:

  • Dinsdag 12 november van half 7 tot om en nabij 22 uur, bij mij in de praktijk. Er is nog plek voor vraagstellers en representanten.
  • Zaterdag 16 november van 13 tot om en nabij half 5, bij mij in de praktijk. We hebben hier nog plek voor vraagstellers en representanten.
  • Zaterdag 23 november van 13 tot om en nabij half 5, bij mij in de praktijk. We hebben hier nog plek voor 1 vraagsteller.
  • Donderdag 12 december van half 7 tot om en nabij 22 uur, bij mij, voor beide ‘rollen’ nog plek.
  • Zaterdag 14 december van 13 tot half 5, voor beide posities nog plek.

Neem contact op voor meer informatie en aanmelding.

Terug naar paginatop
© Gertrud van Beekveld | Amsterdam | KvK 34341336 | Privacy Verklaring | VVH geregistreerd | GZ-haptotherapeut | Website: Piri Piri Marketing & Communicatie